وب سایت جدیدایرانمهر

مدیریت پورتال

پست الکترونیک

مدیریت دانلود

عضویت خبرنامه

انتقاد و پیشنهاد

انتشارات

رزرو مشاوره اینترنتی

مسابقه علمی

ایرانمهر در
به خانه برمیگردیم

Level 2

کتاب های کمکی

 کتاب  های کمکی

Supplementary Book for American English File - Book 2 - Part 1

 کتاب  های کمکی

Supplementary Book for American English File - Book 2 - Part 2

 کتاب  های کمکی

Supplementary Book for American English File - Book 2 - Part 3

کتاب های supplementary مختص کتاب های American English File طراحی و تالیف شده اند و زبان آموز را از مطالعه هر کتاب مکمل دیگری در کنار تحصیل زبان انگلیسی با این متد بی نیاز می سازد. بعضی بخش ها ی این کتاب مانند discussion و speaking برای تدریس سر کلاس به استادان کمک شایانی خواهد کرد و نه تنها آنها را از دردسر آماده سازی مطلب و تمرین مناسب برای هر جلسه بی نیاز خواهد ساخت بلکه امکان اجرای pair-workو group-workرا بدست می دهد. بقیه بخشهای کتاب کاملا خودآموز بوده و دانشجویان به تنهایی می توانند در خانه مطالعه کرده و علاوه بر فهم وتمرین مطالب درس داده شده در سر کلاس، مطالب بیشتری نیز از بخشهای vocabulary، listening، writing، reading وgrammar به دانش خود اضافه کنند و تمرین بیشتری انجام دهند. در کنار این خصوصیات، بخشی به نام extra در انتهای کتاب های مکمل گنجانده شده است که به نسبت سطح زبان آموز، مطالب مفید و آموزنده بیشتری همچون idioms،collocations ،proverbs، glossary، jokes، riddles،American customs ،story، biographyقرار دارد که دانشجویان می توانند در اوقات فراغت خود به معلومات خود اضافه کنند.

A Handbook for KET Takers

 flyers دانشجویان ملزم هستند در پایان دوره Level 2 آزمون KET را با موفقیت پشت سر بگذارند تا امکان تحصیل در دوره بعدی را داشته باشند. این کتاب در همین راستا گرامر، لغات مورد نیاز و حتی تمرین های شنیداری با لهجه British را جمع آوری کرده است تا کلیه نکات مورد نیاز برای این آزمون را به دانشجویان آموزش دهد. علاوه بر آن سه آزمون نمونه نیز جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان در این کتاب گنجانده شده است. کتاب Watch, Practice and Learn-

Watch, Practice and Learn-Book 2

 Watch, Practice and Learn-Book 1 این کتاب به همراه یک DVD متناسب با سطح کتاب جهت تقویت مهارت های گفتاری و شنیداری دانشجویان تهیه شده است. با انجام تمرینهای موجود در این کتاب دانشجویان امکان ارزیابی خود را در درک مفاهیم ارائه شده در فیلم خواهند داشت.

  • آموزش حضوری
  • آموزش غیر حضوری
  • آزمون
  • برون سازمانی
  • مراکز ایرانمهر
next
prev